Echte verduurzaming begint bij het inkoopproces

Echte verduurzaming begint bij het inkoopproces

10 mei 2019

Duurzaamheid is tegenwoordig steeds belangrijker in de bouw. Zo zijn er diverse duurzaamheidscertificaten, zoals BREAAM, ENVI en CO2-prestatieladder die de duurzaamheid weergeven van bedrijven, gebouwen, processen en aanbestedingsmethodes. Bouwbedrijven besteden tot ongeveer 90 procent van al het werk uit aan (lokale) gespecialiseerde onderaannemers en andere toeleveranciers, zoals voor bouwmaterialen en machines. Wil je dus echt je bedrijf verduurzamen, dan is het belangrijk om aandacht te besteden aan de duurzame prestaties van je leveranciers en onderaannemers. Het is dus enorm belangrijk dat je die prestaties gaat meten. Hiervoor heeft de Inkoop Adviesgroep een keuzelijst voor Duurzame Inkoopcriteria (KDI) samengesteld. Wij hebben hieronder de vijf meest relevante criteria voor jou geselecteerd.

 

Vijf relevante Duurzame Inkoopcriteria

  • Mens & Cultuur: Het eerste criteria gaat over hoe er wordt omgegaan met de mens en cultuur in de totale productiecyclus. Je kunt hierbij denken aan veilige werkplekken, stimulatie van lokaal ondernemerschap, steunen van goede doelen en aandacht voor de gezondheid van werknemers.
  • Energie: Het tweede criteria gaat over duurzame energieproductie en het gebruik ervan. Denk hierbij aan het gebruik van groene energie, energiezuinige apparatuur, beperking van het energieverbruik en de registratie van een energielabel.
  • Natuur & Milieu: Het derde criteria gaat erover op welke wijze het milieu ontlast wordt in de diverse stadia van productie. Dit gaat bijvoorbeeld over het gebruik van biologische en ecologische producten en de reductie van CO2-uitstoot.
  • Recycling: Het vierde criteria besteedt aandacht aan de vraag: hoe wordt hergebruik van product- en afvalmaterialen gestimuleerd? Punten waarbij je hier aan kunt denken zijn: het hergebruik van grondstoffen, het gebruik van afbreekbare middelen, afvalscheiding en (p)recycling.
  • Logistiek: Het laatste criteria gaat in op de manier waarop de logistiek zo efficiënt mogelijk wordt ingezet. Je kunt hierbij denken aan de reductie van het aantal transportbewegingen, lean werken, stimulatie van duurzaam vervoer en lokale productie en bundel het aantal leveranciers zodat logistieke leerprocessen worden geoptimaliseerd.

Door als huurder je inkoop te verduurzamen, kun je relatief makkelijk impact hebben op de  verduurzaming van de bouw. Hoe besteed jij aandacht aan de duurzaamheidprestaties van je onderaannemers en leveranciers?

Interesse in het huren van een elektrische hoogwerker? Neem contact met ons op en bel 0800 0016