Veiligheid

Bij Hoogwerkt vinden wij veiligheid erg belangrijk. Om jouw eigen veiligheid en ook die van de personen en objecten in de directe omgeving te kunnen waarborgen is een goede basiskennis nodig van de werking van de hoogwerker. Als lid van de IPAF is het dan ook ons doel om niet simpelweg een machine mee te geven, maar ook een gedegen uitleg te geven over de werking van de machine en de eventuele risico’s die werken met een hoogwerker met zich mee kan brengen. Hoogwerkt wil graag dat je zo efficiënt mogelijk werkt om tijd en kosten te besparen, maar wel op een veilige en verantwoorde manier. Hieronder nemen we je mee in een aantal punten zodat jij zo veilig mogelijk aan de slag kunt gaan.

Hoogwerkt wil graag dat je zo efficiënt mogelijk werkt om tijd en kosten te besparen, maar wel op een veilige en verantwoorde manier.

Naast de machine hebben wij ook gedacht aan de veiligheid op en om de machine. Zo bieden wij diverse veiligheidsartikelen aan om het werken nog veiliger te maken.

Voor je eigen veiligheid: een goedgekeurd veiligheidsharnas is noodzakelijk om te voorkomen dat je bij een ongeval uit de werkbak valt. Bij Hoogwerkt koop je een veiligheidsharnas voor slechts €89 inclusief mooie rugzak.

Veiligheid rondom de machine: afzetlint en pionnen om de werkplek af te zetten en de veiligheid van omstanders te waarborgen. Deze zijn mee te huren bij het maken van je reservering.

 

Risico-analyse op locatie

Voordat je begint met werken op locatie is het belangrijk dat er een risicoanalyse plaatsvindt. Hiertoe is ieder bedrijf verplicht.
Hierbij controleer je de omgeving op mogelijke gevaren. Je kunt hierbij denken aan de onderstaande punten:

 • Kuilen en gaten, ook die bedekt zijn of vol zitten met water, ijs, modder, etc.
 • Hellingen en taluds;
 • Oneffenheden en obstakels op de grond;
 • Afvalmateriaal, puin en/of restanten;
 • Bovenhoofdse obstakels en elektrische geleiders;
 • Gevaarlijke locaties en omstandigheden;
 • Onvoldoende draagkrachtige ondergrond waarop de hoogwerker staat opgesteld; zowel bij gebruik op banden als op stempels en in iedere positie van de machine;
 • Wind en weersomstandigheden;
 • Ongeoorloofde aanwezigheid van personen;
 • Alle andere, mogelijk onveilige, omstandigheden.

 

Inspectie van de hoogwerker

Voor de dagelijkse ingebruikname en voor aanvang van iedere ploegendienst is het belangrijk om een visuele inspectie uit te voeren.
Controleer de hoogwerker minimaal maar niet uitsluitend op onderstaande punten:

 • Geldig keuringscertificaat en recente onderhoudsstatus;
 • Werking van instrumenten voor bediening en noodbediening;
 • Veiligheidsvoorzieningen;
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • Lekkages lucht-hydrauliek en brandstoffen;
 • Niveaus van koelvloeistof, water, motorolie en hydraulische olie;
 • Slangen en bekabeling;
 • Loszittende of ontbrekende onderdelen;
 • Banden, velgen en remmen;
 • Waarschuwingsstickers, bedieningsaanduidingen en bedieningshandleiding;
 • Hydraulische stempels, uithouders en andere structurele delen;
 • Leuningwerk van het platform en sluiting(en) deur/toegang tot het platform;
 • Specifieke voorschriften van de fabrikant.

 

Ga voor de juiste uitrusting

Daarnaast is het heel erg belangrijk dat je de juiste bescherming draagt als je aan de slag gaat bij een klus. Welke bescherming je nodig hebt verschilt per opdracht. Het is dan ook belangrijk dat je je vooraf goed voorbereid. Welke bescherming je nodig hebt kun je lezen in de handleiding van de machine en afstemmen met de opdrachtgever. Veel gebruikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zijn: veiligheidsgordel, werkkleding, werkschoenen, helm, harnas of jassen met reflector.

 

Last minute Risk Analyses

Een LMRA, of Laatste Minuut Risico Analyse, is een beknopte laatste check op de werkplek om vast te stellen of er risico’s zijn op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. De Bediener van een Hoogwerker dient de LMRA uit te voeren om na te gaan of van te voren ingeschatte risico’s en maatregelen kloppen met de situatie op de werkplek. Het doel van de LMRA is om te voorkomen dat gevaren en risico’s kunnen leiden tot incidenten, door deze vroegtijdig te identificeren en waar mogelijk te elimineren. De LMRA zorgt er voor dat de Bediener even stil staat bij risico’s die bij de voorbereiding van de werkzaamheden nog niet zijn opgevallen. Voorkomen is tenslotte beter dan genezen en in het geval van ongevallen kan dat spreekwoord letterlijk geïnterpreteerd worden. Er wordt dus niet begonnen met het werk, als de gevaren niet geëlimineerd kunnen worden en de risico’s niet beheerst zijn. Een LMRA wordt in drie stappen doorlopen:

 1. Beoordelen van de risico’s.
 2. Bepalen van de maatregelen.
 3. Uitvoeren van de maatregelen.

 

Veiligheid tijdens het werken

Niet alleen voorafgaand aan de opdracht is het belangrijk om rekening te houden met de veiligheid. Ook tijdens de klus is het belangrijk om veiligheid hoog in het vaandel te houden. Hou er bijvoorbeeld rekening mee dat mensen niet onder je machine door mogen lopen, hou de wind in de gaten en let er op welke opdrachten je tegelijkertijd mag uitvoeren.

 

Veiligheid na het werken

Als laatste is het belangrijk om na het werken de machine terug te zetten in de transportstand en veilig weg te brengen na de juiste plek.

De bovenstaande punten geven een indicatie waarmee je allemaal rekening moet houden om veilig te werken. Uiteraard verschillen de veiligheidsinstructies per opdracht en per machine. Bij Hoogwerkt bieden we je altijd een IPAF gebruikerstraining aan en kun je veiligheidsmiddelen zoals: afzetmiddelen, rijplaten en veiligheidsharnassen eenvoudig mee bestellen. We geven je altijd een korte instructie om veilig te werken met de machine, maar mocht je toch nog vragen of twijfels hebben, dan kun je altijd contact met ons opnemen of bellen (0800 0016).