Hoogwerkt verduurzaamt inkoopproces

Datum: 07-06-2019

Bron: Hoogwerkt

Hoogwerkt heeft als doelstelling een positieve impact te hebben op het gebied van duurzaamheid binnen de primaire processen van haar klanten. Hiervoor rapporteert Hoogwerkt periodiek haar duurzame prestaties aan haar klanten. In de blog ‘Echte verduurzaming begint bij het inkoopproces’ hebben we uitgelegd, hoe je je inkoopproces kunt verduurzamen aan de hand van vijf criteria. Hieronder laten we je zien hoe Hoogwerkt hieraan een bijdrage levert.

Mens & Cultuur: Het eerste criteria gaat over hoe er wordt omgegaan met de mens en cultuur in de totale productiecyclus. Hoogwerkt investeert in veilige opties op al haar machines, heeft systemen die foutief gebruik van machines herkent en attendeert klanten op juist gebruik en inzet. De Lithium-aangedreven machines zijn verder vrij van uitlaatgassen en stil in gebruik. Bij al onze machines wordt een LMRA geleverd, waarmee je makkelijk ter plaatse de werklocatie kunt beoordelen en maatregelen kunt treffen. Verder investeren we in de opleiding van alle medewerkers en zijn alle medewerkers IPAF gecertificeerd.
Energie: Door de inzet van Lithium-aangedreven hoogwerkers, is de energie-efficiëntie van de hoogwerkers het beste in haar soort. Alle hoogwerkers worden door ons opgeladen met groene energie en werk je daadwerkelijk op wind- en zonne-energie en CO2-neutraal.
Natuur & Milieu: Alle Hoogwerkt machines werken op biologisch afbreekbare hydrauliekolie en zijn uitgerust met Lithium-accu’s. Eventuele slangbreuk leidt hierdoor niet tot verontreiniging van het milieu. En de Lithium-accu’s garanderen een lange levensduur en voorkomen schade aan en dus onnodige vervanging van het accupakket. 

Met het decentrale verhuurmodel realiseert Hoogwerkt verder een minimale CO2-uitstoot tijdens het transport naar en van de werklocatie van de klant.
Recycling: De Hoogwerkt machines bestaan voor het overgrote deel uit staal, hydrauliekolie en elektronica. Gezien de verlengde levensduur van onze machines is een langere exploitatie mogelijk. En staal en oliën zijn momenteel al zeer goed recyclebaar.
Logistiek: De drie distributiemodellen van Hoogwerkt (afhaallocaties, bezorghub en Hoogwerkt op locatie) hebben als doel de logistiek van onze opslaglocaties naar de klant te optimaliseren, logistieke bewegingen te minimaliseren en lokaal aanbod te bieden.

Hoogwerkt werkt hiervoor samen met diverse partners, maar nodigt een ieder uit, die een verdere positieve impact kan hebben op de reductie van logistieke bewegingen, uitstoot en kosten.