OP DEZE MANIER GA JE VEILIG EN VOORBEREID AAN DE SLAG

Datum: 05-06-2019

Bron: Hoogwerkt

Bij Hoogwerkt vinden wij veiligheid erg belangrijk. Om jouw eigen veiligheid en ook die van de personen en objecten in de directe omgeving te kunnen waarborgen is een goede basiskennis nodig van de werking van de hoogwerker. Als lid van de IPAF is het dan ook ons doel om niet simpelweg een machine mee te geven, maar ook een gedegen uitleg te geven over de werking van de machine en de eventuele risico’s die werken met een hoogwerker met zich mee kan brengen. Hoogwerkt wil graag dat je zo efficiënt mogelijk werkt om tijd en kosten te besparen, maar wel op een veilige en verantwoorde manier. Hieronder nemen we je mee in een aantal punten zodat jij zo veilig mogelijk aan de slag kunt gaan.

Door de stikstofcrisis neemt de vraag naar elektrisch bouwmaterieel toe. Maar vooral groot materieel is nog maar mondjesmaat voorhanden. Als gevolg van de stikstofcrisis investeren bouwbedrijven ook nog eens minder.

Door de stikstofcrisis sinds eind mei dit jaar neemt de vraag naar elektrisch bouwmaterieel toe. Probleem is dat het aanbod aan dit materieel nog uiterst beperkt is. Het aanbod van hybride bouwmachines en kleiner elektrisch materieel is ruim voldoende. Hybride en elektrische bouwmachines zijn duurder en veel aannemers stellen nu tijdelijk investeringen uit gezien de door de stikstof- en Pfas-crisis teruglopende omzet.
‘De stikstofcrisis versterkt de trend, er komt meer aandacht voor vermindering van de uitstoot van machines op de bouwplaats’, zo voorspelt ervaringsdeskundige Jan Vriesinga. Vriesinga is samen met Arnold Grootveld directeur-eigenaar van Hoogwerkt, een eind 2017 opgericht verhuurbedrijf voor elektrisch aangedreven hoogwerkers. Het bedrijf in Zoeterwoude groeit als kool, heeft inmiddels 400 elektrische hoogwerkers in de verhuur en telt zeventien vestigingen. 

Risico-analyse op locatie

Voordat je begint met werken op locatie is het belangrijk dat er een risicoanalyse plaatsvindt. Hiertoe is ieder bedrijf verplicht. Hierbij controleer je de omgeving op mogelijke gevaren. Je kunt hierbij denken aan de onderstaande punten:

 • Kuilen en gaten, ook die bedekt zijn of vol zitten met water, ijs, modder, ect.
 • Hellingen en taluds;
 • Oneffenheden en obstakels op de grond;
 • Afvalmateriaal, puin en/of restanten;
 • Bovenhoofdse obstakels en elektrische geleiders;
 • Gevaarlijke locaties en omstandigheden;
 • Onvoldoende draagkrachtige ondergrond waarop de hoogwerker staat opgesteld; zowel bij gebruik op banden als op stempels en in iedere positie van de machine;
 • Wind en weersomstandigheden;
 • Ongeoorloofde aanwezigheid van personen;
 • Alle andere, mogelijk onveilige, omstandigheden.

Inspectie van de hoogwerker

Voor de dagelijkse ingebruikname en voor aanvang van iedere ploegendienst is het belangrijk om een visuele inspectie uit te voeren. Controleer de hoogwerker minimaal maar niet uitsluitend op onderstaande punten:

 • Geldig keuringscertificaat en recente onderhoudsstatus;
 • Werking van instrumenten voor bediening en noodbediening;
 • Veiligheidsvoorzieningen;
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • Lekkages lucht-hydrauliek en brandstoffen;
 • Niveaus van koelvloeistof, water, motorolie en hydraulische olie;
 • Slangen en bekabeling;
 • Loszittende of ontbrekende onderdelen;
 • Banden, velgen en remmen;
 • Waarschuwingsstickers, bedieningsaanduidingen en bedieningshandleiding;
 • Hydraulische stempels, uithouders en andere structurele delen;
 • Leuningwerk van het platform en sluiting(en) deur/toegang tot het platform;
 • Specifieke voorschriften van de fabrikant.

Ga voor de juiste uitrusting

Daarnaast is het heel erg belangrijk dat je de juiste bescherming draagt als je aan de slag gaat bij een klus. Welke bescherming je nodig hebt verschilt per opdracht. Het is dan ook belangrijk dat je je vooraf goed voorbereid. Welke bescherming je nodig hebt kun je lezen in de handleiding van de machine en afstemmen met de opdrachtgever. Veel gebruikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zijn: veiligheidsgordel, werkkleding, werkschoenen, helm, harnas of jassen met reflector.

Last minute Risk Analyses

Een LMRA, of Laatste Minuut Risico Analyse, is een beknopte laatste check op de werkplek om vast te stellen of er risico’s zijn op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. De Bediener van een Hoogwerker dient de LMRA uit te voeren om na te gaan of van te voren ingeschatte risico’s en maatregelen kloppen met de situatie op de werkplek. Het doel van de LMRA is om te voorkomen dat gevaren en risico’s kunnen leiden tot incidenten, door deze vroegtijdig te identificeren en waar mogelijk te elimineren. De LMRA zorgt er voor dat de Bediener even stil staat bij risico’s die bij de voorbereiding van de werkzaamheden nog niet zijn opgevallen. Voorkomen is tenslotte beter dan genezen en in het geval van ongevallen kan dat spreekwoord letterlijk geïnterpreteerd worden. Er wordt dus niet begonnen met het werk, als de gevaren niet geëlimineerd kunnen worden en de risico’s niet beheerst zijn. Een LMRA wordt in drie stappen doorlopen:

 1. Beoordelen van de risico’s.
 2. Bepalen van de maatregelen.
 3. Uitvoeren van de maatregelen.

Veiligheid tijdens het werken

Niet alleen voorafgaand aan de opdracht is het belangrijk om rekening te houden met de veiligheid. Ook tijdens de klus is het belangrijk om veiligheid hoog in het vaandel te houden. Hou er bijvoorbeeld rekening mee dat mensen niet onder je machine door mogen lopen, hou de wind in de gaten en let er op welke opdrachten je tegelijkertijd mag uitvoeren.

Veiligheid na het werken

Als laatste is het belangrijk om na het werken de machine terug te zetten in de transportstand en veilig weg te brengen na de juiste plek.

De bovenstaande punten geven een indicatie waarmee je allemaal rekening moet houden om veilig te werken. Uiteraard verschillen de veiligheidsinstructies per opdracht en per machine. Bij Hoogwerkt bieden we je altijd een IPAF gebruikerstraining aan en kun je veiligheidsmiddelen zoals: afzetmiddelen, rijplaten en veiligheidsharnassen eenvoudig mee bestellen. We geven je altijd een korte instructie om veilig te werken met de machine, maar mocht je toch nog vragen of twijfels hebben, dan kun je altijd bellen (0800 0016).